Ydelser

Afstemninger:
• af diverse drifts- og statuskontoer i regnskabet
• lønningsregnskab

Betalinger (kasse/bank/giro):
• Betaling via netbanken:

o Alm. Brand Bank
o Danske Bank
o Handelsbanken
o Jyske Bank
o Møns Bank
o Nordea
o Nykredit Bank
o Ringkjøbing Bank
o Spar Nord Bank
o Sydbank

Bogføring:
• Opsætning og vedligeholdelse i diverse bogføringsprogrammer

• Bogføring i:

o Dinero
o E-conomic
o Microsoft Dynamics C5
o Navidoc Invoice Management
o Navision
o SummaSummarum
o Visual Administration

• Finansbogføring

• Debitorbogføring

• Kreditorbogføring

Debitor og debitorstyring:
• rykning for manglende betalinger

E-fakturering via fakturaservice.dk

 

Fakturering

 

Gæld

 

Håndtering og godkendelse af indgående fakturaer
• manuel post
• og fakturaer sendt pr. e-mail

 

Kontakt til:
• advokat
• bank
• kurator
• offentlige myndigheder
• revisor

 

Kontering af indgående fakturaer

 

Kontrol og overholdelse af betalingsfrister

 

Kreditor og kreditorstyring

 

Likviditetsstyring

Lønafregning:
• Bluegarden
• Danløn
• Dataløn / Multidata
• EG Lønservice

 

Lønrefusion:
• Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
• Barsel
• Forældreorlov
• Sygedagpenge
• Vitas

 

Momsafregning:
• Afstemning
• indberetning

 

PBS-opkrævninger

 

Perioderegnskab

 

Projektstyring:
• indtastning af dagssedler
• afstemning af projekt
• klargøring til fakturering
• elektronisk udtræk
• kontrol af data mv.

Udarbejdelse og klargøring af årsregnskab til revisor

1 2 3 Bogføring & Bogholderi udfører alle arbejdsopgaver i dit bogholderi.