1 2 3 Bogføring & Bogholderi

kan tilbyde følgende ydelser:


Afstemninger

- af diverse drifts- og statuskontoer i regnskabet

- lønningsregnskab

 

Betalinger

- Betaling via netbanken:

· Alm. Brand Bank

· Danske Bank

· Handelsbanken

· Jyske Bank

· Møns Bank

· Nordea

· Nykredit Bank

· Ringkjøbing Bank

· Spar Nord Bank

· Sydbank

 

Bogføring

- Opsætning og vedligeholdelse i diverse bogføringsprogrammer

- Bogføring i:

· Dinero

· e-conomic

· Microsoft Dynamics C5

· Navidoc Invoice Management

· Navision

· SummaSummarum

· Visual Administration

 

- Finansbogføring

- Debitorbogføring

- Kreditorbogføring

Debitor og debitorstyring

- rykning for manglende betalinger

 

Fakturering

 

Gæld

 

Håndtering og godkendelse af indgående fakturaer

· manuel post

· og fakturaer sendt pr. e-mail

 

Kontakt til

· Advokat

· Bank

· Offentlige myndigheder

· Revisor

· SKAT

 

Kontering af indgående fakturaer

 

Kontrol af overholdelse af betalingsfrister

 

Kreditor og kreditorstyring

 

Likviditetsstyring

Lønafregning i

·   Bluegarden

·   Danløn

·   Dataløn / Multidata

·   EG Lønservice

 

Lønrefusion

·    Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

·    Barsel

·    Forældreorlov

·    Sygedagpenge

·    Vitas

 

Momsafregning

·   Afstemning

·   indberetning

 

PBS-opkrævninger

 

Perioderegnskab

 

Projektstyring

·    indtastning af dagssedler

·    afstemning af projekt

·    klargøring til fakturering

·    elektronisk udtræk

·    kontrol af data mv.

 

Udarbejdelse og klargøring af årsregnskab til revisor

Fakturering og priser     Der bliver kun udfaktureret for det arbejde, der bliver udført.


     Alt arbejde bliver udfaktureret på tid og til en fornuftig timepris.


     Vi fakturerer gerne løbende, såfremt der er flere arbejdsopgaver i en længerevarende periode.